Faculty Member

Management 

PhotoName
President :
Shri Navinchandra R Modi
Secretary :
Shri Kantibhai H. Patel
Dr. Navinbhai C. Sheth

Teaching Staff

PhotoNameEducational QualificationPost
Bhanupratapsingh B. Bhadoriya [M.A., B.Ed., M.B.A. (Marketing)]I/C Principal / Asst. Prof.
Juned S. Sabaliya[B.Com., M.B.A. (Finance+ Marketing)]Asst. Prof.
Minarben S. Paramar [B.B.A., M.B.A. (H.R.M)]Asst. Prof.
Sirajkhan H. Baloch [B.B.A., M.B.A. (Finance)]Asst. Prof.
Radhaben K. Patel [B.B.A., M.B.A. (Finance)]Asst. Prof.

Non-Teaching Staff

PhotoNamePost
Mr. Purvesh P. ShahClerk
Mr. Vasant A. MakwanaPeon
Image not availableMr. Mayur V. Nayar Librarian